Home / Pets Other Cage
    กรงสัตว์เลี้ยง รูปแบบอื่นๆ
 กรงแบบอื่นๆ O.1
กรงพับได้สีอบขาว มี3ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงแบบอื่นๆ O.2
กรงพับได้สีอบขาว 2ชั้น
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงแบบอื่นๆ O.3
กรงพับได้สีอบขาว แบ่งห้อง
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงแบบอื่นๆ O.4
กรงน็อคดาวห์ สีอบขาว
 (ก)125x(ล)100x(ส)115cm.
 กรงแบบอื่นๆ O.5
กรงน็อคดาวห์ สีอบดำ
(ก)125x(ล)100x(ส)115cm.
 กรงแบบอื่นๆ O.6
กรงน็อคดาวห์ สีอบขาว
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
 กรงแบบอื่นๆ O.7
กรงน็อคดาวห์ สีอบดำ
(ก)127x(ล)107x(ส)150cm.
SOON!
    กรงเหล็ก พับเก็บได้
 กรงเหล็กพับได้ PM.1
มีขนาดให้เลือก 4ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงเหล็กพับได้ PM.2
(ก)92x(ล)67x(ส)86cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงเหล็กพับได้ PM.3
(ก)110x(ล)78x(ส)80cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงเหล็กพับได้ PM.1
มีขนาดให้เลือก 2ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
    กรงสแตนเลส พับเก็บได้
 กรงสแตนเลสพับได้ PS.1
มีให้เลือก 3ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสแตนเลสพับได้ PS.2
มีให้เลือก 3ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสแตนเลสพับได้ PS.3
มีให้เลือก 3ขนาด
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสแตนเลสพับได้ PS.4
(ก)93x(ล)59x(ส)66cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
    กรงสแตนเลส ถอดประกอบ NockDown
 กรงสแตนเลสพับได้ PN.1
(ก)94.5x(ล)60x(ส)81cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสแตนเลสพับได้ PN.2
(ก)80x(ล)53x(ส)70cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
SOON!
SOON!
    กรงสแตนเลส พับเก็บได้ สำหรับสัตว์ปีนป่าย เช่นแมว กระรอก ลิง ชูก้าไรเดอร์
 กรงสแตนเลสพับได้ PC.1
มีให้เลือก 2ขนาด
 สำหรับสัตว์ปีนป่าย
SOON!
SOON!
SOON!