Home / รวมกรงสุนัขยอดนิยม


            กรงสุนัขยอดนิยม

กรงเหล็ก เบอร์ 0 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 186 x 107 x 140cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 00 ใหญ่พิเศษ
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 216 x 107 x 140cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 00XL ใหญ่ลึกพิเศษ
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 217 x 150 x 140cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 000 กว้างพิเศษ
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 247 x 120 x 140cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 000XL กว้างพิเศษ
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 336 x 107 x 140cm.
 

รหัส เบอร์ 1

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 107 x 130cm.

รหัส เบอร์ 1A

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 107 x 100cm.

รหัส เบอร์ 1B

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 107 x 80cm.

รหัส เบอร์ 1BXL

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 186 x 107 x 80cm.

รหัส เบอร์ 1H

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 107 x 150cm.

รหัส เบอร์ 1XL

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 130 x 130cm.

รหัส เบอร์ 1XXL

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 156 x 150 x 140cm.
         
กรงเหล็ก เบอร์ 2 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขใหญ่
ขนาด 126 x 107 x 125cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 2B
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง
ขนาด 126 x 107 x 115cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 2A
สำหรับสุนัขใหญ
ขนาด 126 x 107 x 100cm.
     
กรงเหล็ก เบอร์ 3 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขขนาดกลาง-ใหญ่
ขนาด 107 x 97 x 115cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 3A
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง
ขนาด 107 x 97 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 3AL
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
ขนาด 127 x 107 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 3B
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
ขนาด 107 x 97 x 80cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 3C
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
ขนาด 127 x 107 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 3AXL
สำหรับ สุนัขขนาดเล็ก-กลาง
ขนาด 207 x 107 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์4 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขเล็ก+
ขนาด 107 x 67 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 4AB
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง
ขนาด 107 x 97 x 100cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 4B
สำหรับสุนัขเล็กหลายตัว
ขนาด 107 x 97 x 80cm.
กรงเหล็ก เบอร์4AXL
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง
ขนาด 207 x 67 x 100cm.
   

รหัส เบอร์ 5

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 107 x 67 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5DL

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 107 x 80 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5L

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 130 x 67 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5LW

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 130 x 80 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5A

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 107 x 97 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5LL

กรงเหล็ก มาตราฐาน
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 156 x 67 x 80cm.

รหัส เบอร์ 5XL

ใส่หลายตัว
สำหรับสุนัขแมวขนาดเล็ก
ขนาด 150 x 105 x 80cm.
         
กรงเหล็ก เบอร์6 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขเล็ก
ขนาด 80 x 67 x 80cm.
กรงเหล็ก เบอร์6H
สำหรับสุนัขเล็ก
ขนาด 80 x 67 x 90cm.
       
กรงเหล็ก เบอร์ 7 มาตราฐาน
สำหรับสุนัขเล็ก
ขนาด 50 x 67 x 80cm.
กรงเหล็ก เบอร์ 7HX มาตราฐาน
สำหรับสุนัขเล็ก
ขนาด 67 x 107 x 100cm.
       
// //