Home / Metal climb Cage
    กรงสำหรับสัตว์ปีนป่าย
    กรงสำหรับลิง กระรอก ชูก้าไรเดอร์ กระต่าย สัตว์ปีนและขึ้นที่สูง
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.1
(ก)70x(ล)70x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.2
(ก)70x(ล)55x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.3
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.4
(ก)70x(ล)65x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.5
(ก)70x(ล)65x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.6
(ก)70x(ล)65x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.7
(ก)67x(ล)80x(ส)100cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.8
(ก)70x(ล)65x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.9
(ก)70x(ล)55x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.10
(ก)120x(ล)70x(ส)180cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.11
(ก)100x(ล)95x(ส)140cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 กรงสำหรับสัตว์ปีน CA.12
(ก)130x(ล)70x(ส)220cm.
 รายละเอียด คลิ๊กรูปเลย!
 
 
// //