Built in cat cage 02

กรงแมว แบบใช้ผนังร่วมกับบ้าน
ขนาดขึ้นอยู่กับบ้านและการออกแบบ
ออกแบบได้ตามต้องการ
-------------------------
วัสดุเลือกได้ตามต้องการ เราใช้วัสดุที่ได้มาตราฐาน
ความหนาและขนาดเหล็กโครงสร้าง ขึ้นอยู่กับขนาดกรง
และงบประมาณของลูกค้า