เบาะนอนสำหรับสัตว์เลี้ยง แบบที่ 1
ขนาด
-ยาว70xกว้าง50cm.
สำหรับสุนัขเล็ก-เกือบขนาดกลาง
เบาะนอนสำหรับสัตว์เลี้ยง แบบที่ 2
ขนาด
-ยาว70xกว้าง50cm.
สำหรับสุนัขเล็ก-เกือบขนาดกลาง