กรงไม้เฌอร่า พาสเทลี่ 01
ขนาดกรง
- กว้าง200xลึก250xสูง200cm.
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงไม้เฌอร่า พาสเทลี่ 02
ขนาดกรง
- กว้าง200xลึก200xสูง200cm.
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงไม้เฌอร่า พาสเทลี่ 03
ขนาดกรง
- กว้าง150xลึก200xสูง200cm.
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์