กล่องใส่สุนัข แบบที่ 1

กล่องใส่สัตว์เลี้ยง แบบพลาสติก
พร้อมประตูเปิด ถอดประกอบได้
มีช่องประตูทั้งด้านหน้าและด้านบน

    ขนาด
(ยาว)37x(กว้าง)50x(สูง)36cm.

กล่องใส่สุนัข แบบที่ 2

กล่องใส่สัตว์เลี้ยง แบบพลาสติก
พร้อมประตูเปิด ถอดประกอบได้

    ขนาด
(ยาว)37x(กว้าง)50x(สูง)36cm.