กรง เบอร์ 0 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก180xล120xส140cm.
-พื้นพลาสติก ก186xล107xส140cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรง เบอร์ 00 (ใหญ่พิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก210xล120xส140cm.
-พื้นพลาสติก ก216xล107xส140cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรง เบอร์ 00XL (ใหญ่และลึกพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก210xล150xส140cm.
-พื้นพลาสติก ก217xล150xส140cm
สำหรับสุนัขใหญ่มาก เช่น อลาสก้า
กรง เบอร์ 000 (3XL)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก240xล120xส140cm.
-พื้นพลาสติก ก246xล120xส140cm
สำหรับสุนัขใหญ่มาก เช่น อลาสก้า
   
กรง เบอร์ 1 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก150xล105xส130cm.
-พื้นพลาสติก ก156xล107xส130cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรง เบอร์ 1XL (ลึกพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก150xล130xส130cm.
-พื้นพลาสติก ก156xล130xส130cm
สำหรับสุนัขใหญ่หลายตัว
กรง เบอร์ 1A (สูง 100cm.)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก150xล105xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก156xล107xส100cm
สำหรับสุนัขขนาดกลาง เช่น บางแก้ว
กรง เบอร์ 2 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก130xล105xส125cm.
-พื้นพลาสติก ก126xล107xส125cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ไซบีเรีย
กรง เบอร์2XL(สูง100cm./ยาวพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก180xล105xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก186xล107xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง หลายตัว
กรง เบอร์ 2A (สูง 100cm.)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก130xล105xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก126xล107xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง หลายตัว
กรง เบอร์ 3 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก120xล85xส115cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล97xส115cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง เช่น บางแก้ว อื่นๆ
กรง เบอร์ 3A (สูง 100cm.)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก100xล97xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล97xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง เช่น บางแก้ว
กรง เบอร์ 3L (เพิ่มยาวขึ้น)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก130xล97xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก126xล97xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง เช่น บางแก้ว
กรง เบอร์ 3XXL (ยาวพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก240xล105xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก247xล107xส100cm
สำหรับเล็ก-กลาง หลายตัว
   
กรง เบอร์ 4 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก100xล65xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล67xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-เกือบกลาง
กรง เบอร์ 4A (ลึกพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก100xล97xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล97xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง เช่น บางแก้ว
กรง เบอร์ 4L (ยาวพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก180xล65xส100cm.
-พื้นพลาสติก ก180xล67xส100cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง เช่น บางแก้ว
กรง เบอร์ 5 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก100xล65xส80cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล67xส80cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น ชิวาวา บีเกิล
กรง เบอร์ 5L (ลึกพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก100xล97xส80cm.
-พื้นพลาสติก ก106xล97xส80cm
สำหรับสุนัขเล็กหลายตัว เช่น บีเกิล
กรง เบอร์ 5XL (ลึกและยาวพิเศษ)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก150xล105xส80cm.
-พื้นพลาสติก ก156xล107xส80cm
สำหรับสุนัขเล็กหลายตัว เช่น ชิวาวา
กรง เบอร์ 6 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก80xล65xส80cm.
-พื้นพลาสติก ก80xล67xส80cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น ชิวาวา
กรง เบอร์ 7 (มาตราฐาน)
ขนาดกรง พื้นไม้และพลาสติก
-พื้นไม้ ก60xล65xส60cm.
-พื้นพลาสติก ก60xล67xส60cm
สำหรับสุนัขเล็กและลูกสุนัข