กรงติดแอร์ 1
ขนาด 156x107x130cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ 2
ขนาด 156x107x130cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ 3
ขนาด 200x120x140cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ 4
ขนาด 156x107x130cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ 5
ขนาด 156x107x130cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ 6
ขนาด 150x150x150cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 7
ขนาด 200x130x180cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 8 (สำหรับแมว)
ขนาด 200x130x160cm. ขนาดแค่กรง
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับแมวทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 9
ขนาด 157x107x160cm. ขนาดแค่กรง
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับแมวทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 10
ขนาด 120x100x140cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 11
ขนาด 156x107x130cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์
กรงติดแอร์ ไม้เฌอร่า 12
ขนาด 300x70x140cm. ไม่รวมตู้แอร์
ผลิดทั้งพื้นไม้และพื้นพลาสติก
ใช้แอร์ 9000BTU. พร้อมรีโมท ใช้ง่าย
สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์