กรงสุนัขดุ แบบที่ 1
ขนาดกรง
-ก120xล70xส100cm.
-กรงแบบพื้นไม้ ลูกกรงเหล็กกลม
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
กรงสุนัขดุ แบบที่ 2
ขนาดกรง
-ก107xล97xส100cm.
-กรงแบบพื้นพลาสติก ลูกกรงเหล็กกลม
สำหรับสุนัขขนาดกลาง เช่น บางแก้ว
กรงสุนัขดุ แบบที่ 3
ขนาดกรง
-ก157xล107xส130cm.
-กรงแบบพื้นพลาสติก ลูกกรงท่อเหลี่ยม
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ไซบีเรีย
กรงสุนัขดุ แบบที่ 4
กรงแบบแบ่งห้องพร้อมหลังคา
-ขนาดกรง ก107xล97xส100cm.
-กรงแบบพื้นพลาสติก ลูกกรงเหล็กกลม
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงสุนัขดุ แบบที่ 5
ขนาดกรง
-ก107xล97xส100cm.
-กรงแบบพื้นพลาสติก ลูกกรงเหล็กกลม
สำหรับสุนัขขนาดกลาง เช่น บางแก้ว
กรงสุนัขดุ แบบที่ 6
ขนาดกรง
-ก70xล107xส130cm.
-กรงแบบพื้นพลาสติก ลูกกรงเหล็กกลม
สำหรับสุนัขขนาดกลาง เช่น บางแก้ว