กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 1
ขนาดกรง ก300xล70xส200cm.
-หลังคาทรงมุมฉาก ยกถอดได้
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 2
ขนาดกรง ก200xล200xส200cm.
-หลังคาทรงมุมฉาก ยกถอดได้
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 3
ขนาดกรง ก150xล150xส200cm.
-หลังคาทรงเพิงด่านฟ้า
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 4
ขนาดกรง ก240xล180xส200cm.
-จุดเด่น แบ่งห้อง 2ห้อง
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 5
ขนาดกรง ก300xล200xส200cm.
-หลังคาทรงมุมฉาก ยกถอดได้
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 6
ขนาดกรง ก200xล200xส200cm.
-หลังคาทรงมุมฉาก ยกถอดได้
-จุดเด่น มีประตูเข้า 2ชั้น ป้องกันนกหลุด
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 7
ขนาดกรง ก250xล150xส200cm.
-หลังคาทรงด่านฟ้า ใบโพลีฯ
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 8
ขนาดกรง ก200xล150xส200cm.
-หลังคาทรงโค้ง ใบเมทัลชีท
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 9
ขนาดกรง ก300xล300xส250cm.
-จุดเด่น มีประตูเข้า 2ชั้น ป้องกันนกหลุด
-จุดเด่น กรงยื่นออกไปนอกชายน้ำ
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 10
ขนาดกรง ก250xล200xส200cm.
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
-จุดเด่น มีประตูเข้า 2ชั้น ป้องกันนกหลุด
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 11
ขนาดกรง ก350xล200xส200cm.
-สีแบบอุตสาหกรรมลายฆ้อน
-จุดเด่น มีประตูเข้า 2ชั้น ป้องกันนกหลุด
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 12
ขนาดกรง ก120xล70xส180cm.
-หลังคาทรงแปดเหลี่ยม ใบเมทัลชีท
-จุดเด่น มีประตูเข้า 2ชั้น ป้องกันนกหลุด
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 13
ขนาดกรง ก900xล120xส250cm.
-จุดเด่น แบ่งห้อง 6ห้อง
-หลังคาทรงมุมฉาก ใบสังกะสี
สำหรับนก ทุกสายพันธุ์
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 14
ขนาดกรง ก450xล120xส200cm.
-จุดเด่น แบ่งห้อง 3ห้อง
-จุดเด่น มีบ้านนกเป็นห้องภายในกรง
ออกแบบมาเลี้ยงนกพิราบ และอื่นๆก็ได้
กรงนกขนาดใหญ่ แบบที่ 15
ขนาดกรง ก150xล150xส200cm.
-จุดเด่น มีรังสำหรับไข่ภายใน
-หลังคาทรงด่านฟ้า ใบโพลีฯ
สำหรับนกเพาะเลี้ยงนก ทุกสายพันธุ์