กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 0
ขนาดกรง
- กว้าง250xยาว150xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 1
ขนาดกรง
- กว้าง250xยาว150xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 2
ขนาดกรง
- กว้าง186xยาว107xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 3
ขนาดกรง
- กว้าง180xยาว100xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น โกลเด้น
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 4
ขนาดกรง
- กว้าง150xยาว130xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 5
ขนาดกรง
- กว้าง180xยาว130xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 6
ขนาดกรง
- กว้าง120xยาว85xสูง160cm
สำหรับสุนัขและแมว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 7
ขนาดกรง
- กว้าง150xยาว100xสูง180cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 8
ขนาดกรง
- กว้าง127xยาว107xสูง140cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ไซบีเรีย
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 9
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว97xสูง140cm
สำหรับสุนัขกลาง เช่น บางแก้ว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 10
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว97xสูง140cm
สำหรับสุนัขกลาง เช่น บางแก้ว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 11
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว97xสูง110cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 12
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว67xสูง110cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 13
ขนาดกรง
- กว้าง80xยาว100xสูง95cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 14
ขนาดกรง
- กว้าง110xยาว100xสูง95cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 15
ขนาดกรง
- กว้าง127xยาว107xสูง130cm
สำหรับสุนัขกลาง เช่น บางแก้ว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 16
ขนาดกรง
- กว้าง127xยาว100xสูง160cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 17
ขนาดกรง
- กว้าง157xยาว107xสูง150cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 18
ขนาดกรง
- กว้าง300xยาว120xสูง160cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 19
ขนาดกรง
- กว้าง127xยาว107xสูง160cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ไซบีเรีย
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 20
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว67xสูง110cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 21
ขนาดกรง
- กว้าง200xยาว120xสูง190cm
สำหรับสุนัขใหญ่ หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 22
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว67xสูง110cm
สำหรับสุนัขเล็ก เช่น บีเกิล
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 23
ขนาดกรง
- กว้าง130xยาว110xสูง190cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 24
ขนาดกรง
- กว้าง157xยาว107xสูง160cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น ล็อตไวเลอร์
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 25
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว97xสูง140cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น บางแก้ว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 26
ขนาดกรง
- กว้าง186xยาว105xสูง160cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น โกลเด้น
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 27
ขนาดกรง
- กว้าง107xยาว97xสูง140cm
สำหรับสุนัขใหญ่ เช่น บางแก้ว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 28
ขนาดกรง
- กว้าง200xยาว250xสูง200cm
สำหรับสุนัขใหญ่ หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 29
ขนาดกรง
- กว้าง200xยาว250xสูง200cm
สำหรับสุนัขใหญ่ หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 30
ขนาดกรง
- กว้าง100xยาว160xสูง130cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง หลายตัว
กรงไม้เฌอร่า มาตราฐาน เบอร์ 31
ขนาดกรง
- กว้าง100xยาว160xสูง130cm
สำหรับสุนัขเล็ก-กลาง หลายตัว